top of page

Czym jest modlitwa wstawiennicza?

Modlitwa ta opiera się obietnicy, którą zostawił swym uczniom sam Jezus: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Ufając w te słowa osoby posługujące modlitwą z pokorą wstawiają się za potrzebującymi - wspólnie z nimi przedstawiają Bogu ich osobiste intencje i problemy.

 

Jak wygląda modlitwa?

Na początku prowadzimy rozmowę wstępną polegającą na nazwaniu problemu i doprecyzowaniu intencji, która powinna dotyczyć osoby proszącej o modlitwę, a nie kogoś innego.

Następnie wstawiennicy modlą się nad osobą potrzebującą. Celem modlitwy jest przyprowadzenie osoby potrzebującej do Bożego Serca, aby mogła doświadczyć osobistego spotkania z miłującym i uzdrawiającym Bogiem w mocy Ducha Świętego i przyjąć wszelkie potrzebne łaski.

Dla Kogo?

Dla każdego człowieka bez względu na sytuację w rodzinie, wiarę, pochodzenie, czy stan zdrowia.

Ważne jest, aby osoba prosząca o modlitwę przyszła z własnej woli.

Osobom niepełnoletnim musi towarzyszyć opiekun prawny.

 

Jak się przygotować?

Osoby ochrzczone zachęcamy, aby w miarę możliwości przystąpiły do spowiedzi, jednak brak spowiedzi przed modlitwą nie jest przeszkodą.

Warto przed modlitwą spróbować doprecyzować intencję, zastanowić się nad swoją sytuacją duchową, stanem relacji z Bogiem i najbliższymi. 

Wstawiennicy, czyli kto?

Nasi wstawiennicy to członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i Ruchu Światło-Życie, którzy mają głębokie pragnienie otaczania bliźnich modlitwą, i którzy formują się w tym kierunku.

bottom of page