top of page

Szkoła Wstawienników Domu Modlitwy Wstawienniczej
przy Parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu 

Spotkania Szkoły Wstawienników będą odbywały się raz na dwa lub trzy miesiące. Będą to spotkania jedno lub dwudniowe w zależności od potrzeb czasowych danego tematu. 

Jeśli chciałbyś wziąć udział w Szkole Modlitwy, załóż konto się w Strefie Wstawienników i oczekuj dalszych informacji tutaj

Spotkania zostaną podzielone na dwie części:

 • poranna konferencja prelegenta dostępna również on -line oraz

 • popołudniowe warsztaty praktyczne w ramach danego tematu dostępne tylko na żywo.

Jest w związku z tym możliwość zapoznania się z konferencją on – line oraz dojechania na część praktyczną po południu do naszej siedziby przy parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu. 

 

Do Szkoły Wstawienników zapraszamy zarówno osoby posługujące tą modlitwą i posiadające w tej posłudze doświadczenie, jak również osoby początkujące, czy też dopiero odkrywające w swoim sercu powołanie do tego rodzaju służby w Kościele Katolickim. 

Czas trwania Szkoły przewidujemy na okres około dwóch lat.

Szkoła w swoim zamyśle ma stanowić platformę zarówno do formacji w posłudze wstawienniczej, jak również pozyskiwania wiedzy teoretycznej niezbędnej do posługi oraz ma być miejscem spotkań i przestrzenią zawiązywania relacji pomiędzy nami, wystawiennikami.

 

Osoby prelegentów to specjaliści praktykujący w danej dziedzinie modlitwy wstawienniczej od wielu lat, charyzmatycy, prorocy, duchowni, egzorcyści, jak i świeccy, osoby rozpoznawalne w Polsce i na świecie, jak również osoby mniej znane, jednak wszyscy połączeni w posłudze w Jednym Duchu Bożym, dla których niesienie pomocy drugiemu człowiekowi ze względu na miłość Bożą jest czystym pragnieniem serca.

 

W trakcie przebiegu spotkań Szkoły Modlitwy Wstawienniczej planujemy powstanie Bazy Materiałów, które zostaną dostępne dla słuchaczy posiadających konto użytkownika na naszej stronie internetowej kupokrzepieniu.pl.


Przedstawiony plan może ulec przesunięciom wynikającym z dostępności terminów u poszczególnych prelegentów, jak również poszerzeniu o tematy, które staną się dla nas ważne w trakcie trwania Szkoły.

 

Wstępny plan Szkoły Modlitwy Wstawienniczej 

Wstęp do wstawiennictwa

 1. Kim jest wystawiennik

 2. Relacja z Bogiem

 3. Miłość

 4. Empatia

 5. Odwaga

 6. Gorliwość

 7. Wytrwałość

 8. Praca nad sobą samym, samoświadomość

 

Posługa modlitwą wstawienniczą w Biblii i nauce Kościoła

 1. Wstawiennictwo urzędowe w Starym Testamencie, wstawiennictwo charyzmatyczne proroków i innych charyzmatyków w Piśmie Świętym.

 2. Wstawiennictwo świeckich na mocy Chrztu Świętego wspólne i indywidualne

 3. Biblijny paradygmat wstawiennictwa za potrzebującego

 4. Wstawiennictwo w Katechizmie Kościoła Katolickiego 2634-2636

 5. Dokumenty Kościoła Katolickiego: Posługa uwalniania Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Dokument Watykański z 1985 roku - W trosce o pełnię wiary,  

 

Charyzmaty

 1. Charyzmaty w dokumentach Kościołach (nauczanie)

 2. Słowo Charyzmat w Nowym Testamencie (nauczanie)

 3. Katalog Charyzmatów (nauczanie)

 4. Jak rozwijać charyzmaty? (warsztat)

 5. Kryteria i zasady rozeznania charyzmatów (warsztat)

 

Uzdrowienie wewnętrzne

 1. Nawrócenie

 2. Pan wskazuje każdemu Jego indywidualną drogę do uzdrowienia wewnętrznego

 3. Wybaczenie samemu sobie

 4. Wybaczenie innym ludziom

 5. Uzdrowienie wspomnień

 6. Uzdrowienie od krzywd

 7. Uzdrowienie z braku poczucia własnej wartości

 8. Uzdrowienie od uzależnienia od innych ludzi i nadmiernego poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka

 9. Uzdrowienie z uzależnień

 10. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne nad uczestnikami

 1. Uzdrowienie relacji

 1. Prawdziwa pokora, czyli stanięcie w prawdzie o sobie – co Bóg Myśli o mnie

 2. Patrzenie na drugiego człowieka jako ukochanego dziecka Boga

 3. Jedność, czyli dbanie o własne uświęcenie i służba w Kościele talentami, którymi Bóg mnie obdarował.

 4. Uzdrowienie relacji z Bogiem poprzez odfałszowanie obrazu Boga. Nauczanie plus warsztat medytacja Imion Boga.

 

Uzdrowienie fizyczne

 1. Sposoby uzdrowienia fizycznego według nauczania Kościoła (wyzdrowienie, leczenie, akceptacja swoich ograniczeń, odnowienie relacji z ludźmi i Bogiem, cud uzdrowienia, cudowne uzdrowienie od demona choroby)

 2. Wskazania dla modlących się o uzdrowienie chorych

 3. Uzdrawianie według Biblii

 

Modlitwa o uwolnienie, czyli odkrycie w człowieku daru Bożej Wolności

 1. Chodzenie w Duchu Świętym i nieustanny wzrost posługujących

 2. Słuchanie Głosu Pana

 3. Rozpoznanie zniewoleń

 4. Zrozumienie głębi serca – dotarcie do korzeni problemu

 5. Wyrzeczenie się zła

 6. Wylanie Błogosławieństwa Boga

 

Chrzest w Duchu Świętym/ Wylanie Darów Ducha Świętego

 1. Podstawy biblijne.

 2. Instytucjonalny i charyzmatyczny wymiar Kościoła

 3. Istota Chrztu w Duchu Świętym

 4. Co dalej po Chrzcie w Duchu Świętym

 5. Zagrożenia – utrata ognia, pogoń za sensacją i fałszywe oczekiwania, elitaryzm i duchowa pycha, stwarzanie podziałów, zazdrość o charyzmaty.

 6. Właściwa postawa wystawienników podczas posługi przy Wylaniu Darów Ducha Świętego/ Chrzcie w Duchu Świętym 

Jeśli chciałbyś wziąć udział w Szkole Modlitwy, załóż konto się w Strefie Wstawienników i oczekuj dalszych informacji tutaj

bottom of page